Licență


Departamentul de Calculatoare organizează în cadrul domeniului Calculatoare și tehnologia informației, două programe de studiu de licență: Calculatoare și, respectiv, Tehnologia informației. În primii doi ani de studiu disciplinele de la cele două programe de licență sunt comune, repartizarea pe cele două specializări făcându-se înainte de anul III. Pentru mai multe detalii accesați secțiunea Programe de studiu de licență.


Calculatoare și Tehnologia informației – anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algebră și analiză matematicăProgramarea calculatoarelor
Matematici discreteMetode numerice
FizicăEcuații diferențiale și calcul operațional
Bazele programării calculatoarelorStatistică și prelucrarea datelor
Grafică asistată de calculatorElectrotehnică
Limba englezăLimba engleză
SportSport

Calculatoare și Tehnologia informației – anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Structuri de dateParadigme de programare
Proiectarea logicăArhitectura sistemelor de calcul
Teoria sistemelorSisteme de operare
Dispozitive electronice și electronică analogicăProiectarea algoritmilor
Programare orientată pe obiecteElectronică digitală
Limba englezăLimba engleză
SportSport
Filosofia culturii tehnice

Calculatoare – anul III

Semestrul ISemestrul al II-lea
Modelare și simulareProiectarea sistemelor digitale - proiect
Modelare și simulare - proiectRețele de calculatoare
Prelucrarea imaginilorBaze de date
Structura și organizarea calculatoarelorProiectarea cu microprocesoare
Achiziția și prelucrarea datelorSisteme distribuite
Proiectarea sistemelor digitaleProiectarea structurilor logice programabile
EconomiePractică tehnologică

Tehnologia informației – anul III

Semestrul ISemestrul al II-lea
Modelare și simulareTehnologii internet - proiect
Modelare și simulare - proiectRețele de calculatoare
Prelucrarea imaginilorBaze de date
Structura și organizarea calculatoarelorSisteme distribuite
Achiziția și prelucrarea datelorSisteme multimedia
Tehnologii InternetSisteme multimedia - proiect
EconomieSisteme de prelucrare grafică
Practică tehnologică

Calculatoare  – anul IV

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algoritmi paraleli și distribuițiSisteme de timp real
Inteligență artificialăSisteme tolerante la defecte
Testarea sistemelor de calculProiectare VLSI
MarketingProiectare VLSI - proiect
Practică de documentare pentru proiectul de diplomăProiect interdisciplinar
Structuri multiprocesorPractică pentru realizarea proiectului de diplomă
Sisteme încorporateSinteza și optimizarea logică
Sisteme încorporate - proiectLimbaje formale și translatoare

Tehnologia informației  – anul IV

Semestrul ISemestrul al II-lea
Algoritmi paraleli și distribuițiRegăsirea informațiilor pe web
Inteligență artificialăManagementul proiectelor software
Ingineria programăriiExtragerea cunoștințelor din baze de date
MarketingLimbaje formale și translatoare
Practică de documentare pentru proiectul de diplomăProiect interdisciplinar
Proiectarea sistemelor de baze de datePractică pentru realizarea proiectului de diplomă
Proiectarea sistemelor de baze de date - proiectBaze de date orientate obiect
Programare web

Planuri de învățământ

CalculatoareTehnologia Informației
2015-2019Anul I2015-2019
2014-2018Anul II2014-2018
2013-2017Anul IIIAnul III2013-2017
2012-2016Anul IVAnul IV2012-2016