MasterCalculatoare încorporate – anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Autotestarea circuitelor digitaleFiabilitate și siguranță în funcționare
Calculatoare încorporateTehnici de procesare digitală a semnalului
Proiectarea automatelor complexeTehnici de procesare digitală a semnalului - proiect
Securitatea sistemelor de calculTehnici avansate de prelucrare a imaginilor
Senzori inteligenți și protocoale de comunicație

Calculatoare încorporate – anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Rețele de sisteme încorporatePractică de cercetare pentru lucrarea de disertație
Sisteme de calcul dedicate
Prelucrarea timp-frecvență a semnalelor
Managementul proiectelor hardware și software
Proiectarea sistemelor de interacțiune om-calculator

Sisteme distribuite și tehnologii web – anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Fundamentele sistemelor distribuiteProgramare orientată pe servicii
Limbaje și tehnologii webCalcul de înaltă performanță
Managementul serviciilor de rețea IFiabilitatea sistemelor distribuite
Securitatea sistemelor distribuiteTehnici avansate de prelucrare a imaginilor

Sisteme distribuite și tehnologii web – anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Paradigme de proiectare a aplicațiilor distribuitePractică de cercetare pentru lucrarea de disertație
Vizualizarea în sisteme distribuite
Modelarea și analiza sistemelor multi-agent
Managementul serviciilor de rețea II

Distributed Systems and Web Technologies – anul I

Semestrul ISemestrul al II-lea
Fundamentals of Distributed SystemsService-Oriented Programming
Web Technologies and LanguagesHigh Performance Computing
Network Service Management IDistributed System Reliability
Distributed System SecurityAdvanced Image Processing

Distributed Systems and Web Technologies – anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Design Paradigms for Distributed ApplicationsResearch Practice for Dissertation Thesis
Visualization in Distributed Systems
Modeling and Analysis of Multiagent Systems
Network Service Management II

Planuri de învățământ

Calculatoare încorporate2015-20172014-2016
Sisteme distribuite și tehnologii web2015-20172014-2016
Distributed Systems and Web Technologies2015-20172014-2016