Finalizarea studiilor 2017


Calendarul pentru finalizarea studiilor de diplomă

Data și oraLocațiaEvenimentul
06.07.2016, ora 17:00AC0-2Alegerea cadrului didactic îndrumător
TBDsediul catedreiPrezentarea raportului intermediar și a titlului proiectului de diplomă
TBDsecretariatÎnscrierea la examenele de finalizare a studiilor (examenul scris + prezentarea proiectului)
TBDonlineÎnregistrarea pentru susținerea examenului și a proiectului de diplomă
TBDAC0-2Pregătirea pentru examenul de diplomă (Algoritmică. Căutare și sortare, Elemente de arhitectura calculatoarelor, Comunicația în rețele de calculatoare)

TBDAC0-1 (Calculatoare)Pregătirea pentru examenul de diplomă (Elemente de proiectare a structurilor logice, Elemente de descriere hardware în limbaj Verilog, Testarea circuitelor logice)
AC0-2 (Tehnologia informației)Pregătirea pentru examenul de diplomă (Elemente de baze de date relaționale, Ingineria programării, Tehnologii Internet)
TBDAC0-1 (Calculatoare)
AC0-2 (Tehnologia informației)
Alegerea datei și orei prezentării proiectului
TBDAC0-1 (Calculatoare)
AC0-2 (Tehnologia informației)
Susținerea examenului de diplomă (lucrarea scrisă)
TBDAC2-1 (Calculatoare)
sala de consiliu (Tehnologia informației)
Susținerea examenului de diplomă (prezentarea proiectului de diplomă)

Informații utile


Ghidul studentului


Aria tematică pentru proiectele de licență 2017

Aria tematică pentru proiectele de disertație 2017

Tabelul cu numărul de locuri pentru activitatea de îndrumare a studenților la proiectul de diplomă și disertație 2017

Tabelul cu repartizarea studenților la îndumători pentru proiectul de diplomă 2017

Tabelul cu repartizarea studenților la îndumători pentru proiectul de disertație 2017