Contact


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Str. Prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, nr. 27, IAȘI, cod 700050, ROMÂNIA

Departamentul de Calculatoare

Tel/Fax: +40-232-232430