Alegere program studii


Împărțirea pe programe de studii la trecerea în anul III se va face pe baza rezulatatelor școlare de la sfârșitul sesiunii de vară de la sfârsitul anului II. Studenții care pe anul I vor fi integraliști, iar pe anul II vor fi acumulat 40 de credite își pot alege liber specializarea pe care o doresc. Vor fi luate în considerare și notele la disciplinele restante promovate în avans, note predate la decanat până la încheierea sesiunii de vară.

Opțiunea pentru unul dintre cele două programe de studii, Calculatoare sau Tehnologia informației, trebuie depusă în scris, sub forma unei cereri, la secretariatul departamentului până la o dată care este anunțată în fiecare an (de obicei în prima săptămână din sesiunea de la sfârsitul anului II). Studenții care din motive obiective nu pot fi prezenți la facultate în această perioadă pot transmite cererea printr-un coleg sau prin fax la numărul 0232.232420.