Admitere 2016


Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează în anul 2016 concurs de admitere la toate cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat.

Programele de studii organizate în cadrul departamentului de Calculatoare sunt Calculatoare și Tehnologia informației la studiile de licență și Calculatoare încorporate, Sisteme distribuite și tehnologii web și Distributed Systems and Web Technologies la studiile de masterat.

Înscrierile au loc între 18 – 23 iulie 2016 pentru toate programele de studii menționate. Pentru mai multe detalii puteți consulta secțiunea Admitere de pe site-ul facultății.