Arhivă zilnică: 08/07/2016


În vederea elaborării proiectului de diplomă/disertație studenții trebuie să ia legătura cu îndrumătorii la care au fost repartizați. Procedura de elaborare a proiectului de diplomă/disertație și de finalizare a studiilor de licență/masterat este prezentată în secțiunea Finalizare studii 2017. Repartizarea studenților la îndrumători se găsește în documentele: Tabelul cu repartizarea […]

Elaborarea proiectului de diplomă/disertație 2017


Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează în anul 2016 concurs de admitere la toate cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat. Programele de studii organizate în cadrul departamentului de Calculatoare sunt Calculatoare și Tehnologia informației la studiile de licență și Calculatoare încorporate, Sisteme distribuite și tehnologii web […]

Admitere 2016