admitere


Facultatea de Automatică și Calculatoare organizează în anul 2016 concurs de admitere la toate cele trei cicluri de studii universitare: licență, masterat și doctorat. Programele de studii organizate în cadrul departamentului de Calculatoare sunt Calculatoare și Tehnologia informației la studiile de licență și Calculatoare încorporate, Sisteme distribuite și tehnologii web […]

Admitere 2016